Vítáme Vás na serveru HybridníOhřev.cz, který je projektem firmy SOLARHOME s.r.o.

Tento projekt vznikl z našeho přesvědčení, že v jednoduchosti je síla a také proto, že nejlevnější akumulace elektrické energie je do vody.
Další výhodou fotovoltaického ohřevu vody je, že oproti fotovoltaickým elektrárnám není potřeba žádat o stanovisko distribuční společnosti, licenci u energetického regulačního úřadu a také není třeba vyplňovat výkazy pro obchodníka trhu s elektřinou.

Pokud doposavad nepoužíváte elektrický ohřívač vody, můžete pořízením hybridního ohřevu získat lepší sazbu od vašeho dodavatele elektrické energie.

Hybridní ohřev je systém, který využívá k ohřevu vody více než jeden zdroj energie.
Primárním zdrojem je veřejná elektrická síť a druhým zdrojem jsou fotovoltaické solární panely.

Hybridní ohřev je určen pro majitele nemovitostí kteří:
– chtějí být alespoň trochu nezávislí na distribuční soustavě
– rekonstruují zastaralý nebo nevyhovující systém ohřevu vody
– plánují novostavbu a hledají maximálně efektivní systém ohřevu vody
Instalace je vhodná pro každého – bytové jednotky, rodinné domy, firmy a kanceláře, podniky i větší projekty.

Porovnání: fotovoltaický ohřev vody – solární kolektory

Výhody

 • instalovaný systém na střechu je lehčí
 • při instalaci není použit cirkulační okruh s tekutým mediem
 • není třeba cirkulačního (oběhového) čerpadla
 • připojení fotovoltaických solárních panelů je oproti solárním kolektorům podstatně jednodušší.
  Připojuje se pouze 2 kabely. Odpadá tedy sekání větších průrazů pro cirkulační okruh.
 • nepodléhá tepelným ztrátám při transportu energie
 • po nahřátí bojleru na požadovanou teplotu je možné využít solární energii dále, například pro nabíjení baterií
 • není potřeba pravidelného servisu jako u solárních kolektorů (doplňování nebo výměna teplonosného média, nemrznoucí směsi).
 • nemůže dojít k přehřátí kolektorů ani zásobníku.

Nevýhody

 • Při stejném výkonu zaberou fotovoltaické solární panely 3x více plochy.
 • Nižší účinnost panelů

Instalovaný systém v sídle společnosti – v provozu od 08/2014
Hybridní ohřívač vody LX ACDC/M+K KW 200 s horním výměníkem.
8 ks – polykrystalický FV panelů Canadian Solar CS6P 230 Wp s celkovým výkonem 1840 Wp.
Po předchozí domluvě Vám rádi předvedeme systém v reálném provozu.

Proto aby jsme věděli jak technologie fotovoltaického ohřevu vody funguje, zprovoznili jsme instalaci v sídle firmy, kde jsem začali vyhodnocovat naměřená data. Na základě dat jsme s českým výrobcem elektroniky začali vyvíjet přizpůsobovací jednotku nebo-li regulátor. Regulátor se používá k přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby výkon získaný z panelů byl co nejvyšší.