V provozu od 08/2015, upgrade systému od 09/2016 na 6500Wp

Na základě poptávky klienta na fotovoltaický ohřev vody byla zprovozněna následující sestava s panely instalovanými na JV a Z straně.

Použitá technologie:

  • 14ks FV panelů s výkonem 250Wp
  • stacionární nádrž LX OKC 300 NTR/BP s přírubou TPK 210 a trubkovým výměníkem
  • LX DC SET 1-6kW
  • 2ks regulační jednotka MR4515DC

Instalace solární elektrárny o výkonu 3500Wp obsahuje 2ks přizpůsobovacích jednotek odporu DC topné spirály bojleru a fotovoltaických panelů tak, aby výkon získaný z panelů byl co nejvyšší, pro vyhodnocení dat byl instalován monitoring. Na základě požadavků klienta může být systém rozšířen o další FV panely díky 1ks volné spirály v TPK 210.

Později může být systém rozšířen o akumulaci do bateriového systému nebo klasického střídače – dle cen a legislativy v ČR.

Upgrade systému – 09/2016 na 6500Wp

Použitá technologie:

  • 26ks FV panelů s výkonem 250Wp
  • stacionární nádrž LX OKC 300 NTR/BP s přírubou TPK 210 a trubkovým výměníkem
  • LX DC SET 1-6kW
  • 3x regulační jednotka MR4515DC